Dnes začínají stavební práce na opravě mostu přes Černou stoku na silnici I/24 u Třeboně.

Důvodem pro opravu mostu na čtyřpruhu komunikace I/24 jsou závady, které byly v rámci mostních prohlídek zjištěny. Podpovrchové mostní závěry jsou porušené a protéká jimi voda. Dále je pak porušený beton na mostních opěrách. Během oprav, které jsou plánované do 19. 12. 2021, bude provedena sanace betonu mostních opěr, ve spodní přírubě nosníků budou vyvrtány odvodňovací otvory a most bude osazen novými povrchovými mostními závěry.

Po dobu provádění stavebních úprav na mostě bude provoz na komunikaci veden jedním jízdním pruhem v obou směrech.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provede opravu společnost COLAS CZ a.s. za cenu 4,8 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email