Mezi Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem vede komunikace I/39 převážně mimo obce, které se na trase nebo poblíž zmíněné trasy nacházejí. Jedinou výjimkou je obec Přísečná těsně před Českým Krumlovem. Zde silnice vede přímo průtahem obce. Plánovaná stavba I/39 Přísečná by výhledově měla tuto situaci změnit.

Jedná se o stavbu přeložky silnice I/39, která převede dopravu mimo zastavěné území obce a zlepší tak dopravní situaci na trase směrem na Lipenskou přehradu a dále pak na hranice s Rakouskem.

V současné chvíli má stavba pravomocné územní rozhodnutí, které právní moci nabylo na konci února. ŘSD ČR tak může dále pokračovat v přípravách na realizaci řešené stavby. Pokud vše půjde bez větších komplikací předpokládáme zahájení stavebních prací v průběhu roku 2026.

Podrobnější informace o plánované akci se dozvíte v přiloženém infoletáku. ⇓⇓⇓

Print Friendly, PDF & Email