Tento týden byla zahájena oprava komunikace I/4 v rámci akce I/4 Zlešické zatáčky – Zlešice.

Silnice I/4 v řešeném úseku dlouhém zhruba dva kilometry už vykazuje řadu poruch jako například vyjeté koleje a plošný rozpad vozovky. Z toho důvodu bylo rozhodnuto o její opravě. Během stavebních prací dojde k výměně konstrukčních vrstev vozovky, pročištění příkopů a opravě propustků na trase. Součástí opravy je dále osazení obrubníků a jedné uliční vpusti v obci Zlešice.

Opravou komunikace budou obnoveny protismykové vlastnosti vozovky a bude obnovena rovnost krytu vozovky. Tím dojde ke zlepšení kvality samotné komunikace a zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na ní.

Stavební práce si vyžádají úplnou uzavírku komunikace I/4. Vozidla do 3,5 tuny budou muset využívat objízdnou trasu přes obce Nišovice, Černětice a Malenice. Vozidla nad 3,5 tuny pak budou muset mezi Strakonicemi a Vimperkem využívat delší objízdnou trasu po komunikacích I/22 a II/141. Na objízdné trasy budou řidiči upozorněni provizorním dopravním značením.

Opravu pro Ředitelství silnic a dálnic provádí společnost ZNAKON, a.s., která ve výběrovém řízení uspěla s cenou 32,9 mil. Kč bez DPH. Stavební úpravy v úseku by měly být dokončeny během dvou měsíců.

Print Friendly, PDF & Email