Ode dneška je silnice I/24 na průtahu města Lomnice nad Lužnicí opět průjezdná bez výraznějších omezení. Pro letošní rok tak končí stavební práce na více než 1 200 metrů dlouhém úseku komunikace.

Silnice procházející městem už i vzhledem ke svému stáří vykazovala řadu závad, které bylo nutné odstranit. Komunikace byla porušena plošnými trhlinami a deformacemi a její povrch byl narušen i hloubkovou korozí přecházející až do formy výtluků. Během opravy byl vyměněn kryt vozovky a v místech konstrukčních poruch došlo k potřebné sanaci podloží. Součástí stavebních prací byla dále i výměna betonové přídlažby a oprava ochranných ostrůvků přechodů pro chodce.

Celý opravovaný úsek silnice I/24 začíná na začátku města ve směru od Veselí nad Lužnicí a končící zhruba 11 metrů za křižovatkou s ulicí Třeboňské předměstí. V letošním roce pak prošla opravou silnice v centrální části města v úseku mezi Nádražní a Budějovickou ulicí. Zbytek komunikace bude opraven na jaře příštího roku.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provádí stavební úpravy společnost EUROVIA CS, a.s. za cenu 17,5 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email