Od středy 15. 12. 2021 bude opravovaný most přes Černou stoku na silnici I/24 u Třeboně opět průjezdný bez omezení. Během dopoledních hodin budou na místě probíhat ještě poslední dokončovací práce a nejpozději v odpoledních hodinách bude řešený úsek opět zcela zprovozněn.

Důvodem pro opravu mostu na čtyřpruhu komunikace I/24 byly závady, které byly v rámci mostních prohlídek zjištěny. Podpovrchové mostní závěry byly porušené a protékala jimi voda. Dále pak došlo k porušení betonu na mostních opěrách. Během oprav proběhla sanace betonu mostních opěr, ve spodní přírubě nosníků byly vyvrtány odvodňovací otvory a most byl osazen novými povrchovými mostními závěry.

Pro Ředitelství silnic a dálnic prováděla opravu společnost COLAS CZ a.s. za cenu 4,8 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email