Od pátku je most v Českém Vrbném v Českých Budějovicích na silnici I/20 opět průjezdný bez omezení. Od poloviny července na něm probíhaly stavební práce na opravě mostní konstrukce.

Most na hlavní trase z Týna nad Vltavou do Českých Budějovic vykazoval po posledních diagnostických průzkumech řadu závad. Příslušenství mostu už bylo v nevyhovujícím stavu, izolace mostu byla narušena a mostní závěry propouštěly. Příslušenství mostu tak bylo kompletně vyměněno, dále pak byla provedena sanace nosné konstrukce a také sanace spodní stavby. Tím došlo k prodloužení životnosti řešené stavby.

Na jaře příštího roku budou na místě ještě probíhat dokončovací práce. Většina z nich však už bude probíhat mimo komunikaci a na plynulost provozu nebudou mít výrazný vliv.

Pro Ředitelství silnic a dálnic prováděla stavební úpravy firma EDIKT a. s., která uspěla ve výběrovém řízení s cenou 19,3 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email