V pondělí 8. 4. budou zahájeny práce na opravě mostu u Podhradského rybníku v Chýnově na silnici I/19.

Stávající most na původní trase silnice I/19 byl dle provedených mostních prohlídek hodnocen jako „V – špatný“ a samotná mostní konstrukce už vykazuje řadu závad, které mohou výrazně ovlivňovat její životnost. V následujících měsících tak proběhnou stavební práce na kompletní rekonstrukci zmíněné konstrukce. Most bude postupně zcela zdemolován a na jeho místě bude vystavěn zcela nový most, tvořený železobetonovým polorámem vetknutým do železobetonových základů. Oprava komunikace na předmostí pak proběhne pouze v nutném rozsahu.

Stavba bude probíhat zhruba do druhé poloviny srpna, a to za úplné uzavírky silnice v řešeném úseku. Objízdná trasa bude vedena po obchvatu města, tedy po novém úseku silnice I/19.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provede stavební úpravy společnost COLAS CZ, a.s. za cenu 14,6 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email