Během včerejšího dne došlo k předání staveniště zhotoviteli a také byla oficiálně zahájena oprava čtyřpruhu silnice I/24 a I/34 na výjezdu z Třeboně směrem na Jindřichův Hradec.

V rámci opravy komunikace od Třeboně až za sjezd na Halámky půjde převážně o obnovu konstrukčních asfaltových vrstev stávající komunikace. Provedena tak bude kompletní oprava silnice, která už vykazuje řadu závad jako například trhliny a trvalé deformace. Dále dojde k výměně stávající kanalizace, která slouží k odvodnění komunikace a je v havarijním stavu.

Samotná oprava si nevyžádá úplnou uzavírku hlavního tahu. Provoz v řešeném úseku zůstane zachován vždy alespoň v jednou jízdním pruhu v obou směrech. Výraznější omezení se však budou týkat mimoúrovňových křižovatek, které se v řešeném úseku nacházejí.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provede stavební úpravy společenství firem Eurovia a Colas, které uspělo ve výběrovém řízení s cenou opravy ve výši 88,3 mil. Kč bez DPH. Samotná oprava komunikace je pak plánovaná na 160 kalendářních dní.

Print Friendly, PDF & Email