Dle platné legislativy je období zimní údržby komunikací stanoveno na dobu vždy od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. Ředitelství silnic a dálnic s. p., jako správce dálnic a silnic I. tříd zajišťuje na území Jihočeského kraje údržbu dálnic D3 a D4 a téměř 700 kilometrů silnic I. tříd. Předmětem zimní údržby vozovek je zmírňování závad vznikajících povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací, a to v pořadí stanoveném podle důležitosti jednotlivých komunikací.

Koordinace veškerých činností souvisejících se zimní údržbou je zajišťována dispečinkem, který je k dispozici 24 denně. Ten řídí zásahy zimní údržby, podává hlášení o sjízdnosti komunikací, poskytuje informace a také přijímá podněty. Pokud na některých úsecích selže technika, upravuje trasy dalších vozidel tak, aby byla údržba silnic zajištěna podle plánu a aktuální potřeby.

Údržbu jihočeské části dálnice D3 zajišťuje přímo ŘSD ČR prostřednictvím střediska správy a údržby silnic v Chotovinách u Tábora. Údržba dálnice D4 je pak zajištěna prostřednictvím Správy a údržby silnic Jihočeského kraje. Ta bude dále také zajišťovat jak letní, tak i zimní údržbu nově budovaného úseku D4 mezi Příbramí a Pískem, kdy se na území kraje jedná o zhruba 16 kilometrů dálnice.

Na údržbu jihočeských silnic I. tříd, ale i údržbu silnic II. a III. tříd by měli být silničáři připraveni. Už nyní mají téměř plné sklady, které v současné době čítají zhruba 37 tisíc tun posypové soli a 55 tisíc tun kamenné drti a písku. Zbylé skladové kapacity pak budou doplněny během listopadu.

 

Údržba silnic komunikace rozděluje do jednotlivých okruhů, které jsou rozdělené podle použitých technologií údržby. Každý okruh má svou přesnou trasu, kterou musí řidič s posypovým vozem projet. Samotné okruhy mohou být až desítky kilometrů dlouhé. Není proto reálné, aby například hodinu od začátku kalamity, sněžení nebo třeba náledí byly sjízdné v daný moment všechny silnice okresu. Samotné technologie údržby se pak dají rozdělit do několika skupin.

ODKLÍZENÍ SNĚHU – používají se chemické rozmrazovací materiály, dávkování při posypu chloridem sodným nebo chloridem vápenatým se dělá podle intenzity sněžení. Při malé intenzitě (1 – 1,5 cm za hodinu) se sype dávkou 10 g/m2, při větší intenzitě dávkou 20 g/m2. Posyp solí je nejdražší technologií zimní údržby.

ODSTRAŇOVÁNÍ NÁLEDÍ – na náledí nebo na uježděné sněhové vrstvy se používají chemické rozmrazovací materiály. Ty se aplikují až na zbytkovou vrstvu sněhu, kterou již nelze odstranit nebo snížit mechanickými prostředky. Těmito materiály lze účinně a rychle odstraňovat vrstvy uježděného sněhu do tloušťky 1 – 2 cm nebo náledí do tloušťky 2 mm. Na vyšší vrstvy je nutný opakovaný posyp. Při teplotách kolem -5°C se použije chlorid sodný, při teplotách kolem -15°C pak chlorid vápenatý, případně směs obou chloridů. Minimální dávka pro tento typ posypu je 20 g/m2.

INERTNÍ MATERIÁLY – posyp drtí, pískem, struskou a dalšími materiály se používá na silnicích, které nejsou udržovány pomocí chemických rozmrazovacích materiálů. Pro posyp náledí je vhodný jemnozrnný materiál (zrna menší než 2 mm), na nezledovatělé uježděné sněhové vrstvy s obsahem hrubých frakcí (zrna větší než 4 mm). V zastavěných oblastech se nesmí používat materiál se zrny nad 8 mm. Přímé úseky silnic se sypou dávkou cca 70 až 100 g/m2.

STAVBA ZÁSNĚŽEK – tam, kde je silnice větrem zafoukávána sněhem a tvoří se sněhové jazyky nebo závěje, jsou zásněžky velmi účinné. Často však narážíme na neochotu majitelů pozemků povolit osazování těchto zásněžek. Řidičů posypových vozů pak tato kritická místa nedokážou vždy dokonale ošetřit, protože vítr jejich práci opakovaně maří.

SOLANKA – je roztok vody a soli v poměru 22:1 a používá se ke zvlhčování soli při posypu vozovek. Zvlhčením se zajistí rychlejší působení posypu. Solanka se vyrábí přímo na jednotlivých střediscích naší organizace v míchacích zařízeních.

Print Friendly, PDF & Email