V pondělí 29. 4. budou zahájeny stavební práce na výstavbě opěrné zdi na silnici I/22 v Lidmovicích nedaleko Vodňan.

Úhlová železobetonová monolitická opěrná zeď bude vybudovaná v místě stávající komunikace I/22 s celkovou délkou 55,5 metrů. Výstavba této zdi umožní následnou realizaci chodníku podél hlavního tahu v řešeném úseku.

V rámci stavby pak dojde k odstranění stávajících silničních svodidel a bezpečnost provozu bude zajištěna navrženou odraznou obrubou. Koruna zdi bude osazena ocelovým mostním zábradlím a bude zde uložen i sloup veřejného osvětlení.

Práce na výstavbě opěrné zdi a také chodníku budou probíhat za částečné uzavírky silnice I/22 v obci, kdy bude provoz veden kyvadlově jedním jízdním pruhem. K opětovnému úplnému zprovoznění hlavní silnice by pak mělo dojít nejpozději do konce července.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provede stavební úpravy společnost KVINT Vlachovo Březí spol. s r.o. za cenu 2,9 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email