Nejpozději v pátek by měla být opět bez výrazných komplikací průjezdná převážná většina opravovaného úseku dálnice D3 mezi kilometry 62,3 – 70,7. Přesněji jde o úsek dálnice mezi Chotovinami a Mitrovicemi, kde od druhé poloviny května probíhá oprava povrchu vozovky.

Dálnice v řešeném úseku vykazovala řadu závad jako například trhliny na povrchu vozovky, výtluky nebo příčné nerovnosti. Během zhruba dva měsíce trvající opravy pak došlo k odstranění všech zjištěných závad a byly obnoveny konstrukční vrstvy vozovky, a to jak na silnici, tak i na mostech v opravovaném úseku. Součástí stavby pak byla také oprava povrchu na mimoúrovňové křižovatce Chotoviny a stavební úpravy povrchu na oboustranné odpočívce Mitrovice.

Omezení kvůli úplnému dokončení stavebních prací čeká na řidiče do konce července ještě ve směru na Prahu v úseku od odpočívky Mitrovice (která bude po dobu provádění stavebních úprav v termínu 28.7. – 1.8. uzavřena) až k napojení na silnici I/3. Zde bude ve směru na Prahu veden provoz pouze jedním jízdním pruhem. Zbytek řešeného úseku už bude zprovozněn v běžném režimu 2+2.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provádí stavební úpravy společenství firem „D3 oprava AB vozovky“ složené z firem MI Roads a.s., BES s.r.o., Subterra a Dömper za cenu 218 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email