V úterý 16. května dojde k zahájení prací na opravě dvou mostů (ev. č. 19-024 a 19-025) v Mirovicích na Písecku na silnici I/19.

Vzhledem k technickému stavu zmíněných mostů dojde v rámci opravy k rozsáhlým stavebním úpravám. V případě mostu 19-024 přes zátopní území budou provedeny nové horní části opěr a pilíře, nová nosná konstrukce a nové příslušenství. U mostu přes řeku Skalici pak bude provedena nová nosná konstrukce nad chodníkem a dojde k výměně příslušenství mostu. Zbylé části obou mostů budou ponechány a bude na nich provedena sanace.

Samotná stavba pak bude probíhat po polovinách za částečné uzavírky komunikace I/19. Provoz v řešeném úseku bude veden jedním jízdním pruhem kyvadlově.

V letošním roce následně projde opravou vždy jen jedna polovina u obou mostů. Během příštího roku pak budou opraveny zbylé dvě poloviny.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provede stavební úpravy na mostech společnost COLAS CZ a.s. za cenu 31,7 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email