Ještě před nástupem zimního počasí probíhaly na vybraných úsecích silnic I. tříd velkoplošné opravy vozovek. Pracovníky údržby jste tak během několika podzimních týdnů mohli potkat v podstatě na celém území Jihočeského kraje.

V místech, kde byl povrch vozovky v havarijním stavu došlo k výměně jejího krytu. Na opravovaných místech pak docházelo ke krátkodobým omezením provozu, které ale většinou netrvalo déle než například dva dny.

V rámci oprav pak byl nový povrch položen jak na komunikacích mimo zastavěná území, tak i na průtazích jednotlivých obcí jako například v Čimelicích, Lnářích, Sedlici nebo Blatné.

Print Friendly, PDF & Email