Během pátečních odpoledních hodin byly dokončeny stavební práce na silnici I/19 mezi Drhovicemi a Oltyní, která byla důvodu opravy komunikace ve směru na Tábor zcela uzavřena.

Oprava řešeného téměř 3 kilometry dlouhého úseku byla zahájena v první polovině září. Během provádění stavebních úprav došlo ve zmíněném úseku k obnově asfaltového souvrství silnice, tedy obnově už nevyhovujícího povrchu komunikace, opravě svodidel a dopravního značení, výškové úpravě sjezdů, křižovatek, úpravě propustků a k pročištění příkopů.

Po dokončení prací mezi obcemi pokračuje oprava silnice I/19 už jen na území obce Drhovice. Nyní ale pouze za částečné uzavírky hlavního tahu, kdy je doprava v místě prací vedena jedním jízdním pruhem kyvadlově. Úplná uzavírka komunikace ve směru na Tábor tak minulý týden skončila.

K úplnému dokončení oprav v rámci akce I/19 Oltyně – Drhovice by pak mělo dojít nejpozději v polovině prosince letošního roku. Nicméně vzhledem k rozsahu zbývajících stavebních úprav předpokládáme dřívější zprovoznění opravovaného úseku.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provádí stavební úpravy společnost Metrostav Infrastructure a.s. za cenu 47 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email