Vzhledem k množícím se dotazům ohledně stavební činnosti v úseku plánované přeložky silnice I/39, která bude realizována v rámci akce I/39 Třebonín (MÚK D3) – Rájov nám dovolte krátce doplnit aktuální informace k této stavbě.

V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, kdy byl původní termín pro podání nabídek stanoven na 27. 12. 2023. Ten byl z důvodu dotazů ze strany uchazečů posunut a pro podání nabídek aktuálně platí nový termín stanovaný na 12. 2. 2024.

Stavba nové komunikace tak v dotčeném úseku zatím neprobíhá. V okolí plánované trasy nicméně stavební práce opravdu vidět jsou. V tomto případě se jedná o realizaci přeložky vysokotlakého plynovodu na úseku dlouhém zhruba dva kilometry. Ta musí být provedena ještě před zahájením samotné stavby. K dokončení prací na plynovodu by podle harmonogramu mělo dojít ještě v první polovině letošního roku.

V následujících týdnech a měsících by pak měly proběhnout také práce na přeložce vedení vysokého napětí a geodetická činnost na realizaci základní vytyčovací trasy přeložky silnice I/39.

Oficiální zahájení akce I/39 Třebonín (MÚK D3) – Rájov je plánované na podzim letošního roku.

 

Print Friendly, PDF & Email