Od pondělí (13. 2. 2023) mohou řidiči projíždějící Kájovem na Českokrumlovsku počítat s omezením provozu na silnici I/39. Už příští týden totiž budou na území obce zahájeny práce na úpravě protihlukové stěny kopírující hlavní komunikaci.

Technický stav stávající protihlukové stěny je vyhovující. Nicméně na základě výsledků provedených měření už nesplňuje hygienické limity KHS a hluková zátěž z automobilové silniční dopravy je v měřeném úseku nadlimitní. Z toho důvodu bude na místě provedena výměna stávající stěny za novou. Současně dojde k jejímu prodloužení o zhruba 120m a také k jejímu navýšení o zhruba 0,5m. Součástí této stavby je také odstranění a výstavba nové římsy na mostě přes říčku Polečnici, která bude také po celé délce mostu nově osazena průhlednou protihlukovou stěnou.

Zmíněné stavební úpravy si vyžádají částečnou uzavírku silnice I/39, kdy se v řešeném úseku bude jezdit jedním jízdním pruhem kyvadlově.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provede stavební úpravy společnost STRABAG a.s., která uspěla ve výběrovém řízení s cenou realizace stavby ve výši 13,5 mil. Kč bez DPH. K úplnému dokončení stavebních prací by pak mělo dojít v druhé polovině května.

Print Friendly, PDF & Email