Ve čtvrtek 4. 4. budou zahájeny stavební práce na úpravách silnice I/3 v Kaplici nádraží.

Na základě výsledků bezpečnostního posudku bylo v Kaplici nádraží na silnici I/3 vytipováno několik míst, která by mohla představovat potenciální dopravní rizika a byla tak vyhodnocena jako dopravní závady. Předmětem této akce je právě zmíněná dopravní rizika odstranit.

Zamýšlené úpravy v obci představují poměrně jednoduché stavební práce jako například mírné rozšíření vozovky ve dvou zatáčkách/směrových obloucích směrem od stávající zástavby, posunutí jedné z autobusových zastávek (ve směru ČB) a výstavbu chodníků s nástupištěm u nové i stávající zastávky. Na průtahu obce bude dále vyměněno asfaltové souvrství vozovky, upraveny budou obě křižovatky silnice I/3 se silnicí II/157 a stavebními úpravami projde i železniční přejezd (stavební úpravy žel. přejezdu jsou akcí provozovatele dráhy) v řešeném úseku.

Od 4. 4. do 8. 5. bude stavební činnost probíhat převážně mimo hlavní komunikaci a provoz by tak měl být omezen pouze minimálně, kdy v místě prací dojde ke snížení maximální povolené rychlosti.

V termínu od 9.5. do 11.5. dojde v souvislosti s úpravami železničního přejezdu k úplné uzavírce silnice I/3 a veškerý provoz bude veden po objízdných trasách. O přesné podobě objízdných tras budeme včas informovat. Po ukončení úplné uzavírky bude pak až do zprovoznění stavby provoz obcí veden jedním jízdním pruhem kyvadlově.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provede stavební práce společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. za cenu 19.5 mil. Kč bez DPH s předpokládaným termínem uvedení silnice I/3 do provozu v 60 kalendářních dnech.

Print Friendly, PDF & Email