V pondělí 21. 3. 2022 bude zahájena oprava mostu přes řeku Volyňku ve Strakonicích na silnici I/22.

Původní most z roku 1979 už vykazuje řadu závad, které je nutné odstranit. Vozovka je opotřebená a vyskytují se na ní nerovnosti, hydroizolace je poškozená a lokálně poškozené je i mostní vybavení. Během stavebních úprav budou všechny zjištěné závady odstraněny. Mostní svršek bude kompletně vyměněn, nosná konstrukce bude očištěna a obnovena bude jeho hydroizolace. Dále dojde k výměně mostních závěrů, obnově ložisek a sanaci spodní stavby a říms. Obnoveno bude také mostní příslušenství.

Během provádění stavebních prací bude komunikace I/22 na mostě zcela uzavřena a řidiči tak budou muset využívat objízdnou trasu po silnici I/4. Pro pěší zůstane most po dobu stavby otevřený.

Stavební úpravy na mostě jsou plánované do první poloviny července a pro Ředitelství silnic a dálnic je provede společnost Metrostav Infrastructure, která uspěla ve výběrovém řízení s cenou opravy ve výši 14 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email