Dnešním dnem byly oficiálně zahájeny práce na přestavbě křižovatky silnice I/20 se silnicemi II/174 a II/177 ve Lnářích na Strakonicku.

V následujících měsících musí řidiči na trase mezi Pískem a Plzní počítat s omezením provozu na průtahu obcí Lnáře. Důvodem omezení budou práce na úpravě stykové křižovatky silnic I/20 x II/174 a II/177. Stávající podoba křížení zmíněných komunikací už zcela neodpovídá současnému provozu s ohledem například na dopravní intenzity na této trase. Pro zlepšení dopravní situace, zmenšení kolizních ploch, usměrnění dopravních proudů a také zvýšení nosnosti vozovky tak byla navržena přestavba stávající křižovatky na křižovatku okružní. Samotná křižovatka s vnějším průměrem 34 metrů pak bude uzpůsobena pro průjezd vozidel o délce 22 metrů i pro potřeby nadměrných nákladů.

Součástí akce je kromě samotných křižovatkových větví také napojení místní komunikace, sjezd k ČSPH, zemní práce, odstranění stávajících komunikací, ohumusování silničního tělesa a odvodnění silničního tělesa.

Komunikace I/20 zůstane po dobu stavby s omezeními i nadále průjezdná. Větší omezení čeká řidiče na silnicích II. tříd, které budou v závislosti na jednotlivé etapy stavby zcela uzavřeny (viz příloha e – mailu).

Pro Ředitelství silnic a dálnic provede stavební úpravy společnost Sinice Klatovy a. s. za cenu zhruba 30 mil. Kč bez DPH. Zprovoznění nové okružní křižovatky je pak plánované do konce listopadu.

Print Friendly, PDF & Email