Opravovaný úsek komunikace I/22 mezi Skočicemi a Lidmovicemi na Strakonicku, kde od května probíhaly stavební práce je od minulého týdne průjezdný bez výrazných omezení.

Stavební úpravy probíhaly na trase dlouhé zhruba 2,2 km. Během nich byla provedena oprava konstrukce vozovky, oprava systému odvodnění komunikace a také oprava propustků, které se na trase pod silnicí I/22 nacházejí. Upraveny byly také stávající sjezdy z hlavního tahu na sousední pozemky. Součástí opravy komunikace mezi obcemi Skočice a Lidmovice pak byla i oprava povrchu vozovky na celém území obce Skočice a částečně pak i v obci Lidmovice.

Opravu pro Ředitelství silnic a dálnic provedla společnost Silnice Klatovy a.s., která uspěla ve výběrovém řízení s cenou realizace stavby ve výši 21,7 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email