Ve středu 20. 9. 2023 bude zahájena oprava silnice I/24 na průtahu města Lomnice nad Lužnicí.

Silnice procházející městem už i vzhledem ke svému stáří vykazuje řadu závad, které bude nutné odstranit. Komunikace je porušena plošnými trhlinami a deformacemi a její povrch je narušen i hloubkovou korozí přecházející až do formy výtluků. Během opravy bude vyměněn kryt vozovky a v místech konstrukčních poruch dojde i k potřebné sanaci podloží. Součástí stavebních prací bude dále i výměna betonové přídlažby a oprava ochranných ostrůvků přechodů pro chodce. Nově pak bude provedeno také svislé i vodorovné dopravní značení.

Celkem se jedná o více než 1 200 metrů dlouhý úsek silnice I/24 začínající na začátku města ve směru od Veselí nad Lužnicí a končící zhruba 11 metrů za křižovatkou s ulicí Třeboňské předměstí. V letošním roce projde opravou silnice v centrální části města v úseku mezi Nádražní a Budějovickou ulicí (viz příloha DIO I-24 Lomnice). Zbytek komunikace bude opraven na jaře příštího roku.

Během provádění stavebních prací, které by měly být dokončeny nejpozději začátkem listopadu, bude opravovaný úsek silnice I/24 zcela uzavřen. Vozidla do 7,5t budou moci stavbu objet ulicemi Zahradní, Zámecká, Budějovická a Floriánská. Vozidla nad 7,5t budou muset využít objízdné trasy po silnicích I/34 a II/148.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provede stavební úpravy společnost EUROVIA CS, a.s. za cenu 17,5 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email