V úterý 6. dubna budou zahájeny práce na opravě silnice I/3 na obchvatu Velešína. Během následujících několika měsíců budou na místě probíhat souběžně dvě akce, a to I/3 křižovatka s II/155 – Velešín a I/3 Velešín, křižovatka I/3 x III/15610 x MK.

 

V rámci první zmíněné akce půjde o opravu komunikace od křižovatky silnice I/3 a II/155 v Holkově až po čerpací stanici Benzina směrem na Dolní Dvořiště. Během oprav dojde k výměně stávajícího krytu vozovky a opravě propustku. Dále budou po obou stranách silnice vyčištěny příkopy a obnoveny nezpevněné krajnice. Celková délka opravovaného úseku je 3,1 kilometru.

S opravou silnice bude koordinována druhá akce, a to I/3 Velešín, křižovatka I/3 x III/15610 x MK. Během té půjde o výstavbu nové průsečíkové křižovatky na severním okraji města. Ta nahradí stávající křižovatku, která je již dnes z dopravného hlediska nevyhovující. Chybí zde přidatné pruhy pro levé odbočení ve směru České Budějovice – Velešín a křižovatka má také nevhodný úhel křížení. Po úpravě křižovatky bude na silnici nově přidán samostatný pruh pro levé odbočení ve směru z Budějovic do Velešína. Současně také dojde k doplnění křižovatky o připojovací pruh pro připojení vozidel jedoucích směrem na Budějovice z ulice Budějovická (III/15610).

Oprava vozovky je samostatnou akcí Ředitelství silnic a dálnic a zhotovitelem stavby bude firma EUROVIA CS, která ve výběrovém řízení vyhrála s cenou 27,7 mil. Kč bez DPH. Práce by pak měly být dokončeny v polovině června. Na úpravě křižovatky se podílí tři subjekty, a to Ředitelství silnic a dálnic, Město Velešín a Jihočeský kraj. Zde bude stavební úpravy provádět firma Metrostav Infrastructure, která vyhrála výběrové řízení s cenou 22,2 mil. Kč bez DPH. Úprava křižovatky bude trvat o něco déle, a to až do konce léta.

 

Dopravní omezení

Během stavebních prací na obou akcích dojde v řešeném úseku k dopravním omezením. Od 6. do 18. dubna budou moci řidiči osobních vozidel opravovaný úsek s omezeními projet. Oprava bude probíhat po polovinách a doprava bude vedena po volné polovině vozovky. Od 19. dubna do 18. května dojde k úplné uzavírce komunikace I/3 a doprava bude vedena přes Velešín. Od 19. května pak budou stavební práce opět probíhat po polovinách a už není plánovaná úplná uzavírka komunikace. Nákladní vozidla budou muset po celou dobu provádění stavebních úprav využívat objízdné trasy přes Český Krumlov.

Print Friendly, PDF & Email