Na řidiče ode dneška čekají změny v provozu na Novohradské ulici v Českých Budějovicích. Kvůli výstavbě okružní křižovatky nad budovanou dálnicí D3 v Hodějovicích dochází na místě ke změnám ve vedení dopravy.

Nově bude provoz na příjezdu a výjezdu z Českých Budějovic veden po již dokončené polovině okružní křižovatky. Stávající úsek Novohradské ulice bude uzavřen a budou zde probíhat práce na výstavbě druhé poloviny budoucí křižovatky.

Pro řidiče by tyto změny měly v provozu působit pouze minimum komplikací.

Zcela dokončit nadjezd nad dálnicí D3 v podobě nové okružní křižovatky pak plánuje ŘSD ČR ještě do konce letošního roku.

Print Friendly, PDF & Email