V Dalovicích na silnici I/13 jsme dnes dokončili opravu mostů 13-003..1 a 13-003..2 a úsek je opět obousměrně průjezdný bez omezení. Během prací, které jsme zahájili začátkem května 2022, došlo k výměně mostních závěrů, sanaci povrchových vad betonu opěr a krajních polí nosné konstrukce. Během rekonstrukce byl obousměrný provoz veden vždy na druhém mostě v režimu 1+1. 

V souvislosti s výměnou mostních závěrů bylo nutné odstrojení příslušenství mostu, jedná se zpravidla o římsy, vozovku a svodidla. Zhotovitelem rekonstrukce mostů v hodnotě 9 mil. Kč je společnost SMP CZ a.s.

 

 

Print Friendly, PDF & Email