U Krupé na Rakovnicku intenzivně pokračují stavební práce po celé délce trasy nového dálničního úseku D6. Na 6,5 km dlouhém úseku aktuálně probíhají např. zemní práce na násypu, odkop zářezu, v místě budoucí mimoúrovňové křižovatky probíhá svahování větví a realizace odvodňovacích žeber. Pracuje se také na zhotovení přeložky silnice II/229 vedoucí do obce Hředle a Lišany, obsypu dešťové usazovací nádrže, přeložce plynovodu a středové kanalizaci.

Na estakádě o délce 805 metrů probíhá montáž bednění i výztuže nosné konstrukce. Nyní zde máme zabetonovaných 40 základů z celkových 48 a pilířů je z celkových 88 zabetonovaných 64. Dosud jsme na všech mostních objektech, kterých je na stavbě dohromady 5, uložili přibližně 2 800 tun betonářské výztuže, 250 tun předpínací výztuže a 19 000 m3 betonu.

Řidiči úsekem výstavby projedou obousměrně po silnici I/6, kde v místě výjezdů ze stavby je snížená rychlost na 50 km/h. Stavbu s předpokládanou cenou 1,9 mld. Kč bez DPH, jejímž zhotovitelem je společnost Metrostav Infrastructure a.s., plánujeme uvést do provozu v srpnu příštího roku.

 

Print Friendly, PDF & Email