Na silnici I/13 mezi Karlovými Vary a Borem opravujeme více jak 3 kilometry dlouhý úsek vozovky. Začátek úseku je v místě křížení s místní komunikací na konci mostního objektu ev.č.13-003.2 (provozní staničení km 0,982) a konec úseku je v km 4,058 za mostním objektem ev.č.13-004a.2. Doprava je svedena do pravého jízdního pásu (ve směru Karlovy Vary) v režimu 1+1.

Jedná se o souvislou údržbu stávající komunikace I/13. V rámci stavby proběhne výměna obrusné vrstvy, obnova nezpevněných krajnic, doplnění a výměna zádržného systému a pročištění odvodnění.

Opravu provádí společnost Silnice Topolany a. s. za 17,49 mil. Kč (bez DPH). K uvedení stavby do provozu by mělo dojít 08/2024.

Print Friendly, PDF & Email