Během včerejšího dopoledne proběhly na mostě přes železniční stanici Uhersko na úseku D35 Časy – Ostrov zatěžovací zkoušky:

Dálniční most, který převádí dálnici D35 přes železniční stanici Uhersko, je unikátem svého druhu v celé Evropě. Jeho výstavba probíhala podél hlavního železničního koridoru Praha – Olomouc, a následně bylo třeba otočit obě křídla mostu přes železniční trať. Vše úspěšně proběhlo během dvou víkendů v dubnu a květnu během nočních hodin za vlakové výluky.

Celková délka mostu je 170 m, šířka 26,7 m.

Nosná konstrukce mostu je tvořena dodatečně předpjatou monolitickou komorovou konstrukcí konstantní výšky 3,4 m s velmi vyloženými konzolami. Most je třípólový s rozpětím 50,0 + 72,0 + 50,0 m. Spodní stavba je tvořena krajními vysokými opěrami a dvěma vnitřními pilíři. Nosná konstrukce je na krajních opěrách uložena na hrncových ložiscích, na vnitřních podpěrách je konstrukce uložena na ložiska kalotová. Spodní stavba je ze železobetonového betonu. Založení mostu je hlubinné.

Zatěžovací zkoušky:

Statickou zatěžovací zkouškou je ověřována odezva nosné konstrukce mezi dvěma zatěžovacími stavy. V podélném směru mostu byly měřeny průhyby v polovině rozpětí daného pole. Sledovány byly i průhyby sousedních polí. Zároveň bylo měřeno sednutí přilehlých podpěr a stlačení ložisek. Měření poklesů podpěr bylo sledováno pomocí velmi přesné nivelace.

Při zkoušce byly použity 4 nákladní automobily o hmotnosti 32 t a 4 nákladní automobily o hmotnosti 44 t, tj. o celkové hmotnosti 300 t.

Dvě vozidla za sebou byla během zkoušky stavěna zadními částmi k sobě na minimální bezpečnou vzdálenost 0,2 m, v příčném směru byla od sebe 0,5 m. Minimální doba působení plného zkušebního zatížení byla 30 minut.

Zatěžovací zkoušky uskutečnil Kloknerův ústav ČVUT v Praze.

Informace k novému dálničnímu úseku D35 Časy- Ostrov:

Stavba byla zahájena 12/2018 – Zprovozněna bude 22.12.2022

Délka 14,7 km

Stavební objekty: 155

Mosty: 16 na dálnici, 4 nad dálnicí, 2 na přístupech na pozemky

Celková délka mostů 1400m

Mimoúrovňové křižovatky: 2 (Dašice, Ostrov)

Odpočívky: Dolní Roveň – v obou směrech

Protihlukové stěny: 4 (celková délka 5 460m)

Zhotovitel: Sdružení Eurovia + Metrostav + Swietelski

Smluvní cena: 3,2 mld. Kč bez DPH

Další info na: D35 Časy-Ostrov – Mapová aplikace – ŘSD ČR (rsd.cz)

Print Friendly, PDF & Email