V pondělí 25. 7. 2022 by měl být opět průjezdný most přes řeku Volyňku ve Strakonicích na silnici I/22.

Původní most z roku 1979 už vykazoval řadu závad, které bylo nutné odstranit. Vozovka byla opotřebená a vyskytovaly se na ní nerovnosti. Byla poškozená hydroizolace a lokálně poškozené bylo i mostní vybavení. Během stavebních úprav, které na místě probíhaly od druhé poloviny března, došlo k odstranění všech zjištěných závad. Mostní svršek byl kompletně vyměněn, nosná konstrukce byla očištěna a obnovena byla také hydroizolace. Dále došlo k výměně mostních závěrů, obnově ložisek a sanaci spodní stavby a říms. Obnoveno bylo také mostní příslušenství.

Silnice I/22 vedoucí přes most musela být po dobu provádění opravy zcela uzavřena.  18. 7. 2022 tato uzavírka skončila pro autobusovou dopravu a od 25. 7. 2022 bude most průjezdný pro veškerou dopravu.

Stavební úpravy pro Ředitelství silnic a dálnic provedla společnost Metrostav Infrastructure, která uspěla ve výběrovém řízení s cenou opravy ve výši 14 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email