V tomto roce budou z důvodu výstavby dálnice D3 v úseku Třebonín – Kaplice nádraží probíhat tři uzavírky komunikací, které se budou vzájemně prolínat. V současné chvíli probíhá uzavírka silnice III/15536 mezi obcemi Mojné a Skřidla.

Nejdéle trvající bude uzavírka silnice II/157 těsně z Kaplice nádraží ve směru jízdy do Českého Krumlova. Zde bude probíhat výstavba mimoúrovňové křižovatky a potrvá od 22.6. do 6.12.2023. Po dobu stavby bude průjezd tímto úsekem silnice II/157 úplně uzavřen. Objízdná trasa pro vozidla nad 6 tun bude značena po silnicích I/3 a I/39 u Štilce. Pro ostatní vozidla bude vyznačena objízdná trasa do 15.8.2023 přes Velešín nádraží a Markvartice po silnici III/15710.

Na silnici III/15536 mezi obcemi Mojné a Skřidla bude stávající uzavírka prodloužena do 15.8.2023. Objízdná trasa je vedena po silnici III/15536 přes obce Záhorkovice dále po silnici II/157 přes Horní Třebonín a Prostřední Svince. Od 16.8.2023 do 12.9.2023 bude uzavřena silnice III/15710 mezi Markvarticemi a Velešínem. Provizorní komunikaci v tomto úseku není možné vybudovat, a proto bude objízdná trasa pro osobní dopravu vedena již po zprovozněné části silnici III/15536 přes obce Skřidla a Mojné dále směrem na Horní Třebonín po silnici II/157 až na I/39. Pro nákladní dopravu bude i v tomto případě značena objízdná trasa po silnicích I/3 a I/39 u Štilce.

Při tomto dopravním omezení dojde k omezení následujících autobusových linek veřejné linkové dopravy:

– 330512 Český Krumlov-Mirkovice-Markvartice-Velešín (pouze v době od 15.8. do 12.9.2023)
– 330535 Kaplice-Český Krumlov
– 330537 Kaplice-Český Krumlov-Ktiš

1. Etapa od 22.6. do 15.8.2023 – uzavírka sil. II/157 – výlukové jízdní řády linek: 535 a 537
• Spoje uvedených linek budou vedeny přes Markvartice.
• Linka 537 zajistí obsluhu stávajících autobusových zastávek (dojde pouze k časovým posunům z důvodu objízdné trasy).
• Linka 535 bude v úseku Markvartice-ČK zajišťovat částečně omezenou dopravní obslužnost.
Pouze vybrané spoje linky pojedou z Markvartic do obcí: Zubčice a Střítež. Vybrané spoje pak
budou vedeny z Markvartic přes Mirkovice do Č. Krumlova.

2. Etapa od 15.8. do 12.9.2023 – uzavírka sil. III/15710 – výlukové jízdní řády linek: 512, 535 a 537
• Spoje uvedených linek budou vedeny po sil. III/15710 – Skřidla – po MK „kolem chatek“ – sil.
III/15710 do Markvartic.
• Linka 537 zajistí obsluhu stávajících autobusových zastávek (dojde k dalším dílčím časovým
posunům z důvodu delší objízdné trasy).
• Linky 535 a 512 budou v úseku Markvartice-ČK zajišťovat omezenou dopravní obslužnost (z
důvodu delší objízdné trasy bude v tomto období více omezena obsluha zastávek než v době
do 15.8.2023). Pouze vybrané spoje linky pojedou z Markvartic do obcí: Zubčice a Střítež.
Vybrané spoje pak budou vedeny z Markvartic přes Mirkovice do Č. Krumlova.
• Linka 512 nebude zajišťovat obsluhu autobusové zastávky „Velešín, žel.st.“ (náhradní
autobusová zastávka bude „Velešín, Výkupní závod“).

3. Etapa od 13.9. do 6.12.2023 (nebo do ukončení uzavírky II/157) bude opět platný bod č. 1.

Ve všech spojích platí tarif příslušného dopravce a dále doklady IDS a JIKORD plus.
Informace o jízdních řádech bude možné zjistit na webových stránkách www.idos.cz nebo na
www.jikord.cz, a také na dispečinku společnosti JIKORD spol. s.r.o. (tel. kontakt je +420 380 309 022, v pracovních dnech od 6 hod do 22 hod).

Platné jízdní řády budou po uvedenou dobu vyvěšeny na úřední desce obcí.

Print Friendly, PDF & Email