V pondělí 2. 5. bude zahájena oprava komunikace I/22 v rámci akce I/22 Skočice – Lidmovice.

Jedná se o stavební úpravy na trase dlouhé zhruba 2,2 km. Během stavebních prací bude provedena oprava konstrukce vozovky, oprava systému odvodnění komunikace a také oprava propustků, které se na trase pod silnicí I/22 nacházejí. Upraveny budou také stávající sjezdy z hlavního tahu na sousední pozemky.

Součástí opravy komunikace mezi obcemi Skočice a Lidmovice je i oprava povrchu vozovky na celém území obce Skočice a částečně pak i v obci Lidmovice.

Během provádění prací na vozovce nebude nutné komunikaci I/22 zcela uzavírat. Provoz bude na místě veden jedním jízdním pruhem kyvadlově, a to za pomoci světelné signalizace, případně prostřednictvím proškolených pracovníků.

Silnice by po zahájení prací měla být opět plně zprovozněna během 40 dní. Samotnou opravu pak pro Ředitelství silnic a dálnic provede společnost Silnice Klatovy a.s., která uspěla ve výběrovém řízení s cenou realizace stavby ve výši 21,7 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email