Na silnici I/35 u Vysokého Mýta na křižovatce se silnicí I/17 vedoucí na Chrudim zahajujeme v pondělí dne 2. srpna 2021 výstavbu okružní křižovatky v obci Zámrsk, místní část Nová Ves. Výstavba je nezbytná z důvodu zachování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v souvislosti s výstavbou dálnice D35.

Pro účely objížďky bude zbudována provizorní přeložka silnice I/17. Provoz bude probíhat díky etapizaci výstavby, která počítá s výstavbou kruhového objezdu po polovinách. Během výstavby se počítá s přibližně deseti dny, kdy bude provoz přes stavbu řízen kyvadlově praporčíky.

Harmonogram oprav:

  1. v termínu od 2. 8. 2021 – 8. 8. 2021 – budou probíhat přípravné práce.
  2. v termínu od 9. 8. 2021 – 7. 9. 2021 (I. etapa) – bude probíhat výstavba pravé poloviny okružní křižovatky ve směru na Hradec Králové včetně výstavby napojení silnice od Zámrsku, dále bude probíhat výstavba provizorní komunikace.
  3. v termínu od 8. 9. 2021 – 17. 10. 2021 (II. etapa) – bude probíhat výstavba levé poloviny okružní křižovatky ve směru na Hradec Králové.

Upozorňujeme, že pro zamezení objíždění stavby po silnicích nižších tříd zejména nákladními automobily budou na okolních komunikacích umístěny značky pro zákaz vjezdu nákladních vozidel. Stavbu kruhového objezdu v hodnotě 59 mil. bez DPH plánujeme zprovoznit do 18. října letošního roku. Jedná se o navazující stavbu k budované dálnici D35 úseku Časy – Ostrov, který plánujeme zprovoznit do konce příštího roku.

Print Friendly, PDF & Email