Ve Středočeském kraji bylo k 1.7.2020 ve správě ŘSD ČR celkem 652 mostů. Z tohoto počtu je jich 402 na dálnicích a 250 na silnicích I. tříd. Součet délek všech 652 mostů činí 31,99 kilometru. V 2. polovině roku 2020 se počet navýšil o mosty na nových úsecích silnic a dálnic, které byly v našem kraji uvedeny do provozu. Jedná se například o 10 mostních objektů na novém úseku D6 mezi Novým Strašecím a Krušovicemi nebo 4 na 2. dokončené části obchvatu Slaného.

V roce 2020 probíhaly opravy a výstavba nových mostů (po předchozí demolici již mostů nevyhovujících) jak na dálnicích, tak i na silnicích prvních tříd. Celkem bylo komplexně opraveno nebo znovu postaveno 18 mostních objektů s jejich uvedením do provozu v průběhu loňského roku. Na dalších 7 již práce probíhají a s jejich uvedením do provozu se počítá v roce 2021.

Z ukončených staveb stojí za zmínku rekonstrukce 3 mostů na sil. I/38 obchvatu Čáslavi, kde byla doprava vedena po objízdné trase přes centrum města Čáslav, což na tomto dopravně vytíženém tahu způsobovalo dopravní komplikace. Mosty a tím i obchvat byly uvedeny do provozu v závěru srpna loňského roku. Další významnou rekonstrukcí z hlediska vlivu na dopravu i její význam byla oprava mostu na sil. I/7 u Kutrovic (okr. Kladno). Doprava přes most byla vedena pouze kyvadlově, což na tomto frekventovaném tahu způsobovalo dlouhé kolony a těžká nákladní doprava nad 12t byla následně i kvůli bezpečnosti stavařů převedena na objízdnou trasu po silnicích I. tříd. Most byl předán do užívání 18.12.a bude tvořit součást levého jízdního pásu plánované dálnice D7 z Chomutova do Prahy. Na sil. I/38 u Újezdu u Luštěnic (okr. M. Boleslav) byl pak postaven zcela nový most, který nahradil ten původní. Jednalo se do té doby o jediný most ve Středočeském kraji ve správě ŘSD ČR, který byl hodnocen na stupnici stavu nosné konstrukce nebo spodní stavby číslem 7, tedy havarijní stav. Z dálničních mostů stojí za zmínku jistě lanový most přes Labe na dálnici D11 u Poděbrad, který byl uveden do provozu 5.7.2020 nebo nově postavený most přes dálnici D0 (nahradil původní již nevyhovující), který je součástí mimoúrovňové křižovatky Slivenec.

Nejvíce zahájení oprav mostů a jejich opětovného uvedení do provozu se v loňském roce dočkalo město Kolín, kde se pracovalo na 3 objektech.

V opravě mostů na komunikacích ve správě ŘSD ČR se bude intenzívně pokračovat i v tomto roce. Z kraje stavební sezóny zahájí práce na komplexní rekonstrukci mostu pod dálnicí D10 u Staré Boleslavi, kde se bude postupně pracovat v pravém i levém jízdním pásu. Na dálnici D0 plánujeme zahájit demolici a stavbu nového mostu přes Chlumeckou ulici na Černém mostě v Praze 9. Nový most již bude šířkově dimenzován na plánované uspořádání 3 průjezdných jízdních pruhů v každém jízdním pásu. Na dálnici D5 je připravena oprava 2 mostů pod dálničním tělesem na začátku dálnice u obce Chrášťany. Na silnicích I. tříd se zahájí oprava mostu v Příbrami na sil. I/66. O několik kilometrů dál na sil. I/19 se naplno rozběhnou práce na demolici a výstavbě nového mostu v Počaplech přes Mlýnský potok nebo oprava mostu přes Zbenický potok na silnici I/4.

Mimo již zmíněné mosty jsou momentálně v různé fázi stavební přípravy další 2 desítky mostních objektů za účelem provedení jejich různě rozsáhlé rekonstrukce. U část z nich, minimálně však 6, zahájí ŘSD jejich rekonstrukci ještě v průběhu 2.- 3. čtvrtletí tohoto roku.

 

Print Friendly, PDF & Email