D6 Záchranný archeologický výzkum

D6 Záchranný archeologický výzkum

Záchranný archeologický výzkum, který byl v březnu tohoto roku zahájen v hlavní trase budoucí dálnice D6 u Hořoviček a Hořesedel, přináší první výsledky. Co do rozsahu jsou archeologicky významné lokality plošně větší a obsahově přináší i více nálezů, než se očekávalo...