I/18 Bohutín-Havírna, uvedení do provozu

I/18 Bohutín-Havírna, uvedení do provozu

V režimu předčasného užívání stavby jsme uvedli do provozu 1663 metrů silnice I/18 na průtahu obcemi Havírna a Bohutín na Příbramsku, s jejíž opravou jsme začali 2.9.2022. Mimo konstrukčních vrstev vozovky se pracovalo na odvodnění komunikace včetně pročištění a...