I/38 St. Kolín-Malín uvedení do provozu

I/38 St. Kolín-Malín uvedení do provozu

Opravený povrch silnice I/38 v délce cca. 4,1 km mezi Starým Kolínem a Malínem byl uveden do provozu a v rámci této opravy ještě probíhají dokončovací práce, např. na zádržném systému v rámci tzv. pohyblivého pracovního místa. Nicméně na tuto opravu komunikace...
I/3 obchvat Olbramovic

I/3 obchvat Olbramovic

Stěžejní práce na stavbě obchvatu Olbramovic na sinici I/3 probíhají v prostoru mimoúrovňové křižovatky. Pracuje se na křižovatkových větvích i mostu na sil. III/00336, která tuto komunikaci bude převádět přes hlavní trasu obchvatu. Na mostě jsou osazeny nosníky a...