D8 PHS Všestudy, rekonstrukce

D8 PHS Všestudy, rekonstrukce

Ze 6 nabídek jsme vybrali zhotovitele rekonstrukce stávající dřevěné protihlukové stěny na dálnici D8 u Všestud na Mělnicku. Nejvýhodnější ekonomickou nabídku předložila společnost M-Silnice, která rekonstrukci provede za 92 mil. Kč bez DPH.  Rekonstrukcí reagujeme na...
I/9, I/16 Mělník obchvat 2. stavba

I/9, I/16 Mělník obchvat 2. stavba

2. stavba obchvatu Mělníka na silnici I/9, I/16 momentálně probíhá v souladu se schváleným harmonogram. Ve zkušebním provozu je okružní křižovatka propojující hlavní trasu obchvatu se stávající silnicí I/9, která byla v úseku napojení přeložena. V hlavní trase...
D0 oprava mostu přes Chlumeckou ulici

D0 oprava mostu přes Chlumeckou ulici

Pokračujeme ve výstavbě nové východní části mostu na dálnici D0 přes Chlumeckou ulici v Praze. Po osazení nosníků hlavní nosné konstrukce začátkem června proběhla betonáž spřažené desky. Vybetonovaná je rovněž severní přechodová deska a v těchto dnech se pracuje na...