I/2 Nové Dvory-Malín

I/2 Nové Dvory-Malín

Jedním z 6 míst, kde stále opravujeme, je silnice I/2 mezi Novými Dvory a Malínem na Kutnohorsku. Opravu vozovky komunikace, jejího odvodnění a 2 mostů jsme zahájili v posledním srpnovém týdnu tohoto roku. Do konce října jsme opravili kompletní průtah Malínem až po...
D7 MÚK Kněževes, přídatné pruhy

D7 MÚK Kněževes, přídatné pruhy

V rámci veřejného výběrového řízení na zhotovitele stavby “D7 MÚK Kněževes, přídatné pruhy”  v předpokládané hodnotě 112 mil. Kč bez DPH jsme obdrželi 6 nabídek. Nejvýhodnější nabídku podala spol. Strabag a.s. s cenovou nabídkou 115,67 mil. Kč bez DPH....
Vlícovací body DTM na vozovkách

Vlícovací body DTM na vozovkách

Na základě zákona 47/2020 Sb., který mění zákon 200/1994 sb. o zeměměřičství je na území celé České republiky pořizována digitální technická mapa krajů. Tato mapa bude závazným a významným podkladem pro digitální stavební řád. Jednou z metod pořizování velmi přesných...