I/16 oprava propustku u Tuřan na Slánsku

I/16 oprava propustku u Tuřan na Slánsku

V pondělí 23.8. 2021 plánujeme zahájit opravu propustku na silnici I/16  u Tuřan, okr, Kladno. Hlavním důvodem rekonstrukce propustku je jeho technický stav. Propustek je částečně zanesen, jeho pravé čelo téměř zcela zborcené, což vede k nebezpečí utržení pravé...