Na dálnici D6 dnes pokládáme nový rigol

Na dálnici D6 dnes pokládáme nový rigol

Dnes v 08:45 hod. byla zahájena pokládka nového rigolu odvodnění z monolitického betonu v provedení Carb King, které se provádí speciálním betonovým finišerem, a to pomocí forem s kluznými bočnicemi. Celkem 750 metrů nového rigolu při krajnici levého jízdního pásu...