I/3 Miličín průtah, oprava komunikace

I/3 Miličín průtah, oprava komunikace

Máme stavební povolení pro realizaci opravy povrchu a odvodnění silnice I/3 na průtahu Miličínem na Benešovsku a v současné době již probíhá veřejné výběrové řízení na zhotovitele s aktuálním termínem podání nabídek 24.2.2023. Jedná se o společnou investiční akci s...
I/38H Kolín průtah, oprava povrchu

I/38H Kolín průtah, oprava povrchu

V rámci přípravy opravy povrchu silnice I/38H na průtahu Kolínem jsme v závěrečné fázi výběrového řízení na zhotovitele této zakázky. Vybíráme celkem z 10 nabídek a předpokládáme, že smlouvu o dílo se zhotovitelem, který předložil nejvýhodnější ekonomickou nabídku,...
D5 PHS Bavoryně

D5 PHS Bavoryně

Z  nabídek 5 uchazečů o zhotovení novostavby a přestavby stávající protihlukové stěny na dálnici D5 u Bavoryně jsme vybrali tu, kterou předložilo sdružení „S – V sdružení pro PHS“ jehož správcem je společnost Samson Praha s.r.o. Sdružení bude stavbu realizovat za...