Na dálnici D0 (silniční okruh kolem Prahy) bude i v roce 2021 realizováno několik akcí, které budou mít více či méně vliv na plynulost dopravy. Jen připomenu, že úsek D0 mezi dálnicí D1 a D5 patří k dopravně nejvytíženějším v ČR. Denní intenzita provozu zde přesahuje 40 000 vozidel denně a z toho třetinu tvoří těžká nákladní doprava. A podobně je tomu i na opačném konci v Praze 9 na Černém mostě.

Hned počátkem nové stavební sezóny plánujeme zahájit rekonstrukci mostu ev.č. D0-001..1 a D0-001..2 přes ulici Chlumeckou v Praze 9 na Černém Mostě. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele a předrealizační přípravu směřujeme tak, abychom tuto stavbu zahájili ještě v průběhu dubna. Stavba, respektive demolice kompletních mostů (v každém jízdním pásu dálnice stojí samostatný mostní objekt) omezí od jara do podzimu dopravu na D0, kde se předpokládá režim dopravy 0/2+2. Jezdit se tak bude v 1 jízdním pásu 2 provizorními jízdními pruhy v každém směru jízdy. Demolice horní i spodní stavby mostu přinesou víkendové uzavírky i do ul. Chlumecké pod mostem a to v závislosti na postupu a organizaci práce na stavbě.

Další akcí, která je plánovaná na začátek 2. čtvrtletí, je oprava stavební a technologické části tunelů Lochkov a Cholupice. Práce, které nelze provést za běžného dopravního provozu, budou prováděny postupně v průběhu 7 víkendů v jednotlivých tunelových troubách obou tunelů při jejich úplném uzavření. V současné době je již znám zhotovitel sdružení firem Subterra + ELTODO, které zakázku vysoutěžilo za 176 899 920,-Kč bez DPH. Oba tunely společně s Radotínskou estakádou mezi nimi, patří na stávající dálnici D0 bezesporu ke klíčovým dopravním stavbám.

A právě na mostě mezi tunely bude pokračovat v rámci 2. etapy rekonstrukce AB povrchu vozovky a 7 mostních závěr. Letos se bude pracovat v levém jízdním pásu ve směru od dálnice D5 k dálnici D1. V loňském roce, kdy se pracovalo v pravém jízdním pásu, způsobovala dopravní omezení spojená opravou nárazové tvorby kolon s nutností regulace vjezdů do tunelu. Letos lze očekávat obdobnou situaci. Zahájení opravy je plánováno na 2. čtvrtletí, a pokud vše půjde podle plánu, neměla by trvat déle než 30 dnů od zahájení prací.
Na úrovni obce Modletice a Herink připravujeme k realizaci výměnu obrusné vrstvy na mostech ev. č. D0-164..1,2 a D0-166..1,2, pod dálničním tělesem. Výměna bude probíhat postupně v obou pásech dálnice. Rádi bychom rovněž zahájili revitalizaci cementobetonového krytu vozovky v km 23,2 – 26,0. Místně se jedná o úsek mezi MUK EXIT D5 a MUK EXIT D6. Oprava je plánovaná v pravém i levém jízdním pásu. V obou případech je předpokládané zahájením v průběhu 2. až 3. čtvrtletí dle postupu přípravy v předrealizační fázi.

Na základě vypracovaných hlukových studií plánujeme rovněž výstavbu protihlukové stěny na úrovni obce Ořech a na úrovni obce Jinočany (v levém jízdním pásu k D1), abychom tak zajistili snížení hluku emitovaného provozem ve směru k obytné zástavbě. Výstavba PHS již reflektuje plánované rozšíření tohoto úseku D0 na 3 pruhové uspořádání. U Ořechu se tak bude jednat o kombinaci trvalé a mobilní stěny protihlukové stěny, u Jinočan se bude stavět pouze stěna mobilní. Z hlediska plánovaného omezení provozu v průběhu výstavby bude omezení u obce Ořech minimální /snížení rychlosti, na nezbytně nutnou dobu uzavření výjezdu z D0 směr Ořech/. Větší omezením provozu musí řidiči očekávat u Jinočan, kde bude v místě prací veden provoz 2 provizorními jízdními pruhy. V průběhu montáže stěny (cca. 7 dnů) je plánováno uzavření jízdního pásu směrem na Brno a převedení dopravy do protějšího jízdního pásu.
Řidiči samozřejmě musí v průběhu roku počítat s prováděním běžné údržby AB povrchu vozovky, svodidel, zeleně, zařízení dopravní telematiky atd., která mohou v průběhu realizace dopravu krátkodobě omezit v místě či úseku dálnice. Tyto pracovní místa jsou vždy včas a náležitě značena.

Více informací najdete také na krajském Twitteru.

 

Print Friendly, PDF & Email