Stavební povolení akce “Přestavba křižovatky I/16 x III/2768 x III/27515 Plazy” nabylo účinnosti. Výstavbu okružní křižovatky, která nahradí stávající průsečnou, bychom rádi zahájili její 1. etapou ještě ve 3.Q/2021. Nová OK zvýší plynulost a bezpečnost provozu v daném místě. pic.twitter.com/4gOZNz4tYS

Print Friendly, PDF & Email