Na opravu komunikace a odvodnění v délce více jak 2000 metrů podalo nabídky 8 uchazečů. Hodnotícími kritérii veřejného výběrového řízení na zhotovitele je nejen cena, ale také doba pro uvedení stavby do provozu.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 41 850 000 Kč bez DPH. Nejnižší nabídková cena je 25 528 038,- Kč bez DPH (61% předpokládané ceny)  s dobou pro uvedení do provozu 110 dnů. V současné době probíhá vyhodnocování všech doručených nabídek.
Opravu bychom rádi zahájili v průběhu 2. čtvrtletí v návaznosti na realizaci ostatních plánovaných staveb v této lokalitě a s ohledem na vydání rozhodnutí o dopravně inženýrském opatření místně a věcně příslušným silničním správním úřadem.

Print Friendly, PDF & Email