Obdrželi jsme 8 nabídek na opravu komunikace a odvodnění v délce 1900 metrů na sil. I/16. na průtahu obcí Hvězda a dále směrem na obec Tuřany. Hodnotícím kritériem veřejného výběrového řízení na zhotovitele je nejen cena, ale také doba pro uvedení stavby do provozu.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 44 396 000,- Kč bez DPH. Nejnižší nabídková cena je 35 769 688,- Kč bez DPH (81% předpokládané ceny) a nejkratší doba pro uvedení do provozu je 159 dnů. V současné době probíhá vyhodnocování všech doručených nabídek.
Stavba má pravomocné stavební povolení a tak předpokládáme její zahájení ještě v průběhu 2. čtvrtletí tohoto roku. 

Print Friendly, PDF & Email