Po mírných zimách v několika předchozích letech má ta letošních obvyklý charakter. Bohužel silné mrazy, kolísání teplot i několik desítek stupňů Celsia a celkově vyšší úhrn sněhových a dešťových srážek, než na které jsme si již zvykli, nesvědčí konstrukcím komunikací. Těm nevadí ani tak nízké či vysoké teploty, pokud jsou stabilní bez větších výkyvů, jako právě střídání arktických teplot s těmi jarními.

Důležitým aspektem je právě četnost střídaní teplot, kdy jejich oscilace okolo bodu mrazu vede k častějšímu vytváření poruch. V době oteplení do prasklin, byť sebemenších, proniká voda, která následně v období ochlazení zmrzne a led zvětšením svého objemu narušuje celistvost konstrukčních vrstev komunikace. V důsledku dopravního zatížení, zejména těžkou nákladní dopravou, se pak z malých nerovností stávají výtluky.

Po oteplení ve Středočeském kraji v tomto týdnu evidujeme zvýšený výskyt těchto lokálních poruch například na silnici I/4. Jen na jejich likvidaci v úseku mezi Milínem a hranicí kraje je vyčleněn pracovní reparační tým, který v průběhu dne v rámci běžné údržby zjištěné výtluky ihned opravuje a není-li to možné, tak je odpovídajícím způsobem označuje. Bohužel v zimním období nejsou v provozu obalovny a tak jsme při realizaci těchto oprav závislí ve zvýšené míře nejen na počasí ale také pouze na studené balené asfaltové směsi. Takto provedené opravy jsou provizorní a dočasné. Například Intenzivní zatížení těžkou nákladní dopravou může znamenat i pouze několika hodinovou životnost. Řidičům se tedy může jevit, že k žádným opravám ani nedochází, ačkoliv tomu tak ve skutečnosti není.

Z výše uvedených důvodů budeme moci trvalejší řešení realizovat až s příchodem jara v rámci lokálních nebo souvislých oprav a rekonstrukcí. Zůstaneme-li u silnice I/4, zahájíme zbývajících 6 etap rekonstrukce povrchu komunikace a odvodnění mezi Milínem a Chrašticemi a současně na zbývající středočeské části I/4 zahájíme trvalejší výspravy teplou balenou asfaltovou směsí. Ještě ve 3. čtvrtletí roku bychom rádi zahájili rekonstrukci povrchu komunikace a odvodnění rámci akce „ I/4 Chraštice- hranice kraje“.

Pokud se podíváme i na další silnice I. tříd v kraji, tak častěji na výtluky řidiči narazí ještě na silnici I/2 v průtahu Říčan a na téže komunikaci o něco dále v úseku Mukařov–Vyžlovka. Na silnici I/38 je třeba upozornit na průtah Kosmonosy. Na zmiňovaných silnicích jsou zjištěné poruchy ve vozovce pravidelně opravovány v rámci inspekčních jízd prováděných dle plánu. Avšak nastane-li potřeba, zejména dle rozsahu výtluku, provést jeho opravu okamžitě, je tak činěno. V místech kde by oprava způsobila výrazné omezení provozu, kdy je výtluk v dopravně exponovaných místech, je přistupováno k opravě v nočních hodinách, případně ve dnech pracovního klidu. I na těchto komunikacích již připravujeme kompletní rekonstrukci  konstrukčních vrstev vozovky. Konkrétně se to týká silnice I/38  v Kosmonosech a silnice I/2 v úseku Mukařov-Kozojedy.

Print Friendly, PDF & Email