Zhotovitel akce na opravu povrchu okružní křižovatky a změnu a obnovu vodorovného a svislého dopravního značení na sil I/18 a I/16 v Příbrami je již znám. O zakázku mělo zájem celkem 5 uchazečů a hodnotícími kritérii byla opět nejen cena ale také doba uvedení do provozu. Nejvýhodnější nabídku předložila společnost M-Silnice Group a.s. Ta se zavázala akci realizovat za 7 250 914,- Kč bez DPH (86% předpokládané hodnoty VZ)  s dobou uvedení do provozu 60 kalendářních dnů. Realizaci bychom rádi zahájili již koncem března 2021.

Největší okružní křižovatka v Příbrami s vnějším průměrem 84 metrů a s dvěma jízdními pruhy na okružním pásu je také důležitým a nejzatíženějším dopravním uzlem města, kde se potkávají 2 silnice I. tříd. Silnice  I/18 navíc propojuje město s nedalekou dálnicí D4.  Aby zde mohl být alespoň částečně zachován provoz, bude stavba rozdělena na několik etap, z nichž každá se bude realizovat samostatně. V průběhu etap by měla být doprava řízena kyvadlově pomocí světelné signalizace. V průběhu realizace tak lze v tomto místě očekávat tvorbu kolon, zejména v období ranní a odpolední dopravní špičky. Jelikož se jedná o klíčový dopravní bod v intravilánu města, nelze vyloučit ani dopravní komplikace, které se mohou přelít na další komunikace ve městě.

Print Friendly, PDF & Email