Již 1. března zahájíme opravu stávající silnice I/6 mezi Řevničovem a Novým Strašecím. Oprava je součástí stavby D6 Nové Strašecí- Řevničov a bude se  týkat přibližně 3,7 kilometrů komunikace od křižovatky silnice I/6 se silnicí I/16.

Opravu je třeba provést z důvodu uvedení sil. I/6 do požadovaného stavu před změnou její kategorie na sil. II/606 a předáním novému majetkovému správci. Pracovat se bude například na opravě propustků odvodnění pod tělesem komunikace, dojde rovněž k výstavbě 2 propustků nových. Opravovat se budou podélné propustky odvodňovacích příkopů a povrch vozovky. Rozšíří se krajnice a namontují nová svodidla. Celkem jsou náklady na opravu dle nabídky Berger Bohemia a.s. jako zhotovitele díla 15,5 mil. Kč bez DPH.

Plánovaná 1. etapa, která zahájí v pondělí 1.3., bude probíhat na 2,3 kilometrů dlouhém úseku mezi křižovatkou I/6 X I/16 u Řevničova a křižovatkou I/6 se silnici III/2372 na Třtice. Tento úsek bude pro dopravu zcela uzavřen a objízdná trasa bude vedena po souběžné části dálnice D6, případně již po neznačených objízdných trasách komunikací nižších tříd. Uzavírka by neměla výrazněji komplikovat dopravu v dané lokalitě.
Od 1.5. by podle plánu měla na tuto 1. etapu navázat výstavba nové okružní křižovatky na místo stávající průsečné křižovatky sil. I/6 a I/16 a 2. etapa opravy sil. I/6 dále směrem na Nové Strašecí. 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email