Akce “I/16 Vysoká Libeň – Mělnické Vtelno oprava povrchu komunikace a odvodnění ” má svého zhotovitele. Veřejného výběrového řízení na opravu silnice I/16 v délce 700 metrů se zúčastnilo celkem 7 uchazečů. Nejvýhodnější nabídku, stran ceny a doby uvedení stavby do provozu, podala společnost SaM silnice a mosty a.s. s cenou 6 719 316,- Kč bez DPH, přičemž předpokládaná hodnota VZ dle zadávací dokumentace byla 7 981 000 Kč bez DPH. Vybraný zhotovitel nabídl rovněž nejkratší termín pro uvedení stavby do provozu a oprava by tak měla být hotová v průběhu 30 kalendářních dnů od  převzetí stavby. Opravu plánujeme zahájit v průběhu měsíce dubna 2021.

Print Friendly, PDF & Email