Připravujeme opravu 2 dálničních mostů na dálnice D5 u Chrášťan, jejichž technický stav je hodnocen stupněm 5, tedy jako špatný. U obou mostů se bude opravovat jejich obě části, tedy vždy najednou poloviny mostu v pravém jízdním pásu a následně také druhé poloviny ležící v levém jízdním pásu ve směru na Prahu. Opravu obou mostů v předpokládané hodnotě veřejné zakázky 63 mil. Kč bez DPH provede společnost Hobst a.s. Ta ze 4 uchazečů o zakázku nabídla nejnižší cenu a dílo zhotoví za 68,72 mil. Kč bez DPH. Současně se zavázala stavbu uvést do provozu v nejkratším čase a to za 252 kalendářních dnů.

Nicméně než začneme pracovat na mostech samotných, je třeba realizovat přípravné práce, které umožní v průběhu oprav mostů vedení dopravy v režimu 2+2. Jedná se o vybudování 120 metrů dlouhého přejezdu středového dělícího pásu v ulici Rozvadovská spojka v blízkosti MÚK EXIT Třebonice (D0-D5). Ten se bude nacházet na tělese komunikace Rozvadovská spojka ležícího na straně mimoúrovňové křižovatky blíže k centru na úrovni obce Třebonice, kde je součástí Radlické radiály. V rámci těchto prací bude třeba odstranit stávající nezpevněný SDP, realizovat přeložku inženýrských sítí, provést protlaky pod oběma jízdními pásy nutné k přemístění svítidel veřejného osvětlení za stávající svodidla při krajnici a konečně samozřejmě vybudování nového zpevněného asfaltového přejezdu.

I tyto práce přinesou na Rozvadovskou spojku, kde denně v průměru projede ve směru do centra Prahy přes 26 000 vozidel a v opačném směru na D5 téměř 25 000, dopravní omezení. První dopravně inženýrské opatření začínáme budovat již v průběh tohoto víkendu, tj. 13.-14.3. Od pondělí pak zahájíme práce na provedení podvrtů pod ul. Rozvadovská spojka pro kabelové vedení přemístěných sloupů veřejného osvětlení. Toto pracovní místo se bude nacházet v těsné blízkosti MÚK dálnic D5 a D0 ve směru do centra od dálnice D5 v km -0,760 a v km-O,885.

levém jízdním pruhu (směr centrum) bude provedena uzavírka odstavného a části připojovacího pruhu, doprava z dálnice D5 na Rozvadovskou spojku bude vedena 1 jízdním pruhem + připojovacím pruhem z dálnice D0. V pravém jízdním pruhu bude provedena uzavírka odstavného a části odbočovacího pruhu. Odbočení na dálnici D0 bude umožněno.

Uvedený režim dopravy je v tomto místě plánovaný do 25.3., kdy dojde k přestavbě dopravně inženýrského opatření v souvislosti se zahájením výstavby samotného přejezdu středového dělícího pásu. Se zahájením této etapy bude v obou jízdních pásech komunikace ul. Rozvadovská spojka uzavřen levý jízdní pruh. O aktuálním režimu vedení dopravy budeme včas informovat.

Print Friendly, PDF & Email