V letošním roce navážeme na  I. etapu opravy komunikace silnice I/27 na průtahu městem Jesenice (okr. Rakovník), kterou jsme realizovali  v období 1.4.-15.11. 2019. V rámci plánovaných 2 etap budeme opravovat povrch komunikace v ulici Plzeňská. Dále je předmětem realizace oprava propustků a vyrovnání podélného a příčného sklonu vozovky bez navýšení oproti stávajícímu stavu. V rámci 2. etapy se jedná o úsek v délce 780 metrů mezi  křižovatkou I/27 x II/228 a železničním přejezdem. 3 etapa v sobě zahrnuje úsek začínající železničním přejezdem směrem ven z obce na Plzeň a končící cca 20 m za sjezdem k samotě U Velkého rybníka. Délka tohoto úseku  je  538 metrů. Stavbu plánujeme zahájit nejpozději ve 2. polovině dubna a hotovo by mělo do konce listopadu tohoto roku.

ŘSD ČR je pouze jedním z investorů celé akce. Dalšími jsou město Jesenice a Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka (VSOR). Mimo opravy 1320 metrů komunikace ve správě ŘSD ČR bude město na své náklady  realizovat opravu chodníků, autobusové zastávky nebo obnovu veřejného osvětlení. VSOR provede přeložky a rekonstrukci stávající kanalizační sítě. To samozřejmě bude klást zvýšené nároky na místní i časovou koordinaci prací. Výraznější stavební ruch bude zpočátku především na úseku II. etapy, kde je nejvíce stavebních objektů a tedy i nejvíce práce. V koordinaci budou pak postupně probíhat dílčí práce i v úseku plánované 3. etapy.

Stavba bude prováděna za plné uzavírky po etapách silničního provozu nebo po polovinách (etapa 3) v rámci kyvadlově řízené dopravy a to vše v závislosti na aktuálním postupu prací. Značená objízdná trasa pro vozidla s celkovou hmotností vyšší jak 3,5 t (tranzit) bude vedena po silnicích II. tříd, pro vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t pak po silnicích nižších tříd. Místní objízdná trasa nebude stanovena. Během stavebních prací bude samozřejmě docházet k omezením silničního provozu na přilehlých místních komunikacích. Práce budou ale koordinovány tak, aby byl zajištěn přístup ke vstupům do objektů i na přilehlé pozemky.

Veřejného výběrové řízení na zhotovitele stavby se zúčastnilo celkem 11 uchazečů, přičemž ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložilo sdružení firem BES s.r.o.+ Metrostav a.s., které zakázku zhotoví za 63, 82 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email